Factory Safe Club

 

ปูชอบฮวงจุ้ยที่นี่จัง อังคาร 29 สค.60 ดีเดย์วันแรก ได้ที่ประจำใช้ฝึกช่างชลบุรี
"ริเริ่ม บุกเบิก คืองานถนัดของ CEO แฟคตอรี่ที่ไวปานจรวด"
ประโยคที่มีคนชม (หรือเหน็บแนม? แต่ช่างเหอะ ไม่ได้ยินถึงได้ยินก็ไม่แคร์) หรือเข้าใจอย่างนี้ ขอบอกว่า ไม่จริงค่ะ ที่จริงคือ ปูรู้ว่าเรื่องไหนควรริเริ่มรีบหรือไม่ต้องรีบทำ ต่างหาก
แต่บางโปรเจคก็ลงมือช้าไป อย่าง การหาทีปักหลักฝึกช่างที่ชลบุรี ก็เพิ่งจะลงตัวได้ที่นี่ วันนี้วันแรก ต่อไปนี้จัดที่นี่ ในนิคมอมตะ ซอยบ้านเก่า 13 ทุกเดือนเป็นประจำ
เพิ่มสาขาได้สำเร็จลุล่วงแล้ว ชลบุรี ที่ในอมตะซะด้วย "เป้าหมายชัด จะช้าเร็วก็ไปถึง แต่ถ้าไร้เป้าหมาย ชีวิตก็ไม่ได้ไปถึงไหนเลย..."