Factory Safe Club

 

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

จัดการฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึง สอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)

เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ (License) ตามกฎหมาย ใหม่ล่าสุด!!! มีผลบังคับใช้ปี ๒๕๕๙

 

**พิเศษ** ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ อาจารย์ ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook : @factorylearning

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

   

ภาพงานฝึกอบรม อินเฮาส์ (In House Training)
บจก.โตโยต้า ทูโช (ดินแดง)
ภาพงานรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หลังสอบสัมภาษณ์ (ประเมิน) เสร็จ รับทันที

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุด ที่ได้รับใบอนุญาตฯ จากราชการ

                  

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันมีการกำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะได้ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า หากช่างไฟฟ้าทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ จะต้องได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้างจำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

          ทั้งนี้กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่างจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า จะต้องมีหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมายบังคับ (ดูกฎหมายแนบ)      

 

กำหนดการวันฝึกอบรม-ทดสอบ-รับหนังสือรับรองจากราชการ

 

ตารางฝึกอบรมมาวันพฤหัสบดี vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร 2561
กำหนดการเข้ารับการฝึก ตารางประจำปี 2561 สถานที่
รอบที่ วันที่ฝึก วันที่ทดสอบ วันรับการประเมิน

1.) ฝึกซ้อม และติว – วันพฤหัสบดี (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 ภาค
      - ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
      - ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันพุธ (15 นาที/คน)
      - สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
      - รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ

521 06-ก.ย. 07-ก.ย. 03-ต.ค.
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดกรุงเทพฯ

คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

522 13-ก.ย. 14-ก.ย. 08-ต.ค.
523 20-ก.ย. 21-ก.ย. 08-ต.ค.
524 27-ก.ย. 28-ก.ย. 10-ต.ค.
525 04-ต.ค. 05-ต.ค. 20-ต.ค.
526 11-ต.ค. 12-ต.ค. 27-ต.ค.
527 18-ต.ค. 19-ต.ค. 27-ต.ค.
528 25-ต.ค. 26-ต.ค. 17-พ.ย.
529 01-พ.ย. 02-พ.ย. 17-พ.ย.
530 08-พ.ย. 09-พ.ย. 15-ธ.ค.
531 15-พ.ย. 16-พ.ย. 15-ธ.ค.
532 22-พ.ย. 23-พ.ย. 22-ธ.ค.
533 29-พ.ย. 30-พ.ย. 22-ธ.ค.

 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดระยอง
กำหนดการเข้ารับการฝึก ตารางประจำปี 2561 สถานที่
รอบที่ วันที่ฝึก วันที่ทดสอบ วันรับการประเมิน

1.) ฝึกซ้อม และติว – วันจันทร์ (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันอังคาร แบ่งเป็น 2 ภาค
      - ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
      - ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันพุธ (15 นาที/คน)
      - สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
      - รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ

141 03-ก.ย. 04-ก.ย. 05-ต.ค.

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดระยอง แยก PMC

แผนที่ตามแนบ

142 10-ก.ย. 11-ก.ย. 05-ต.ค.
143 17-ก.ย. 18-ก.ย. 16-พ.ย.
144 24-ก.ย. 25-ก.ย. 16-พ.ย.
145 01-ต.ค. 02-ต.ค. 21-พ.ย.
146 08-ต.ค. 09-ต.ค. 21-พ.ย.
147 29-ต.ค. 30-ต.ค. 12-ธ.ค.
148 05-พ.ย. 06-พ.ย. 12-ธ.ค.
149 12-พ.ย. 13-พ.ย. 26-ธ.ค.
150 19-พ.ย. 20-พ.ย. 26-ธ.ค.
151 26-พ.ย. 27-พ.ย. 09-ม.ค.

 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดปทุมธานี
กำหนดการเข้ารับการฝึก ตารางประจำปี 2561 สถานที่
รอบที่ วันที่ฝึก วันที่ทดสอบ วันรับการประเมิน

1.) ฝึกซ้อม และติว – วันอังคาร (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันพุธ/วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 ภาค
      - ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
      - ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันเสาร์ (15 นาที/คน)
      - สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
      - รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ

11 04-ก.ย. 07-ก.ย. 22-ก.ย.

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดปทุมธานี

แผนที่ตามแนบ

12 11-ก.ย. 14-ก.ย. 22-ก.ย.
13 18-ก.ย. 21-ก.ย. 06-ต.ค.
14 25-ก.ย. 28-ก.ย. 06-ต.ค.
15 02-ต.ค. 05-ต.ค. 20-ต.ค.
16 09-ต.ค. 12-ต.ค. 20-ต.ค.
17 16-ต.ค. 19-ต.ค. 03-พ.ย.
18 30-ต.ค. 02-พ.ย. 03-พ.ย.
19 06-พ.ย. 07-พ.ย. 24-พ.ย.
20 13-พ.ย. 14-พ.ย. 24-พ.ย.
21 20-พ.ย. 21-พ.ย. 08-ธ.ค.
22 27-พ.ย. 28-พ.ย. 08-ธ.ค.

 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดชลบุรี
กำหนดการเข้ารับการฝึก ตารางประจำปี 2561 สถานที่
รอบที่ วันที่ฝึก วันที่ทดสอบ วันรับการประเมิน

1.) ฝึกซ้อม และติว – วันพฤหัสบดี (8 ชั่วโมง)

2.) ทดสอบ – วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 ภาค
      - ทดสอบภาคปฏิบัติ (4 ชั่วโมง 30 นาที)
      - ทดสอบภาคความรู้ (1 ชั่วโมง)

3.) เข้ารับการประเมิน -วันพุธ (15 นาที/คน)
      - สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
      - รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ

1 06-ส.ค. 07-ส.ค. 15-ส.ค.

สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี

2 20-ส.ค. 21-ส.ค. 01-ก.ย.
3 27-ส.ค. 28-ส.ค. 01-ก.ย.
4 03-ก.ย. 04-ก.ย. 22-ก.ย.
5 10-ก.ย. 11-ก.ย. 22-ก.ย.
6 17-ก.ย. 18-ก.ย. 11-ต.ค.
7 24-ก.ย. 25-ก.ย. 11-ต.ค.
8 01-ต.ค. 02-ต.ค. 17-ต.ค.
9 08-ต.ค. 09-ต.ค. 17-ต.ค.
10 29-ต.ค. 30-ต.ค. 14-พ.ย.

 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดภูเก็ต
1.) วันที่ฝึก 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์
(เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
29 ก.ย. 30 ก.ย. 16 ต.ค.

โรงแรม เมโทร โพล ภูเก็ต

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดสมุทรสาคร
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันพฤหัสบดี ทดสอบ ทุกวันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์ (ใช้เวลา 15 นาที/คน) จังหวัด
ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
5 , 19 2 , 16 6 , 20 6 , 25 3 , 17 7 , 21 21 , 4 ส.ค. 18 , 1 ก.ย. 15 , 29 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ สมุทรสาคร

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร( 1 วัน/ 8 ช.ม.)
เวลา รายละเอียด

08.30 น.- 09.00 น.

ลงทะเบียน ทดสอบก่อนฝึกอบรม

09.00 น.- 11. 00 น. ฝึกอบรม ภาคความรู้ แนะแนวข้อสอบและ ติวข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
12.00 น. -13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.- 16.00 น. ฝึกปฎิบัติการ ตามโจทย์ที่ใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือฯตามจริง
16.00 น. – 17.00 น. สอบภาคความรู้ และ เฉลย – เตรียมเข้าสอบขอใบรับรองมาตรฐานฝีมือฯกับทางการ

 

บรรยากาศการอบรม

      

      

      

   

ภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง

 

 

ชมภาพรุ่นอื่นๆคลิ๊ก

Promotion ปีใหม่ 2561 ไปฝึกให้ที่สถองค์กรท่าน รับ Gift Voucher ช้อบช่วยชาติ 500 บาท วันนี้ ถึง  31 ตุลาคม 61

Promotion สมัครภายใน  31 ตุลาคม 61 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ หรือกระเป๋านารายา ฟรี

 

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอรับประกอบวิชาชีพจากราชการ)
ลำดับ รายการ ระยะเวลา ราคา/ คน หมายเหตุ
กรุงเทพฯ ปทุมธานี,
ชลบุรี - ระยอง
1 ฝึก อบรม (2 ชม.) + ฝึกปฏิบัติ (6 ชม.) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ 1 วัน 1,600 บาท 2,600 บาท  
2 ทดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติ (1 ชม.) (4.30 ชม.) 1 วัน 1,000 บาท 1,000 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหารและ ค่าวัสดุอุปกรณ์จำนวน 900 บาท
3 สอบสัมภาษณ์/ เข้ารับการประเมินค่าใบประกอบวิชาชีพ                                                          (บัตรช่าง) 1 วัน 1,500-2,000 บาท 2,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน
ของผู้ใช้บริการ
บริการ
เสริม ๑
ฝึกซ้อม เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ (ในกรณีที่ต้องการฝึกซ้อมเพิ่มจากข้อ 1 หรือสอบตกมาจากที่อื่น) 1 วัน 990 บาท 990 บาท  
บริการ
เสริม ๒
ติวสอบสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ประเมิน) 2 ชม. 500 บาท 500 บาท ติวในวันเดียวกันกับที่มาสอบสัมภาษณ์ / เข้ารับการประเมิน
บริการ
พิเศษ ๑
บริการไปฝึกฯ นอกสถานที่ ไปฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้ที่สถานประกอบการท่านตามข้อ 1 1 วัน 5 - 10 ท่าน 25,000 บาท 5 - 10 ท่าน 28,000 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่ารถบรรทุกของ ไปยังสถานประกอบการท่าน
บริการ
พิเศษ ๒
ออกไปจัดสอบสัมภาษณ์ (จัดประเมิน) ให้นอกสถานที่ + ค่าใบประกอบวิชาชีพ (บัตรช่าง) 15 นาที / คน ราคาเริ่มต้น
1,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
1,900 บาท
- ขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- ต่างจังหวัดมีค่าเดินทางตามระยะทาง
บริการ
พิเศษ ๓
บริการที่พักติดกับศูนย์ฝึกอบรม   ราคาเริ่มต้น
550-850 บาท
ราคาเริ่มต้น
500-750 บาท
- หากต้องการที่พัก กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า

 

ใบเสนอราคา มีให้เลือก 5 แบบ A - E

ราคา หลักสูตรช่างไฟฟ้า สอบขอหนังสือรับรองฯ จากราชการ
ลำดับ รายการ ระยะเวลา ราคา/ คน หมายเหตุ
กรุงเทพฯ ปทุมธานี - ระยอง
A ฝึกปฏิบัติ(ซ้อม) เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ 1 วัน เริ่มต้น 1,600 บาท เริ่มต้น 2,600 บาท ขอใบเสนอราคาหลักสูตร A
B เฉพาะเข้ารับการทดสอบ (ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 1 วัน 2,500 บาท 2,900 บาท ขอใบเสนอราคาหลักสูตร B
C เฉพาะการสัมภาษณ์ (รับการประเมินขอรับหนังสือรับรอง) 15 นาที 2,000 บาท 2,000 บาท ขอใบเสนอราคาหลักสูตร C
D เฉพาะฝึกซ้อม (ซ้อมที่ศูนย์ฯ สุขุมวิท 105 วัน อ./พฤ./ส.) 1 วัน 990 บาท 990 บาท ขอใบเสนอราคาหลักสูตร D
E In-House (ไปฝึกอบรมที่บริษัทของท่าน) 1 วัน ติดต่อสอบถามราคา ขอใบเสนอราคาหลักสูตร E

 

มีบริการที่พักด้วยนะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการค้างคืน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

ID LINE : pu_factory     Facebook : @factorylearning

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่

หนังสือรับรอง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตัวอย่างบัตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร