Factory Safe Club

 

ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าฯ เพื่อเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน และขอรับหนังสือรับรองตามประกาศกระทรวงแรงงาน
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายล่าสุด ปี ๒๕๕๙
หลักสูตร วิทยากร/ผู้สอน ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายล่าสุด ปี ๒๕๕๘