(v002) Quality Awareness พนักงานรุ่นใหม่ใส่ใจคุณภาพ

ผู้สอน
อาจารย์ สมชาย

ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001 & ISO14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18000 ประสบการณ์การทำงานโรงงานกว่า 10 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ และได้รับการรับรองระบบกว่า 20 แห่ง

เนื้อหา

  • ความหมายของคุณภาพชีวิตการทำงาน ตลอดจนความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
  • ให้ตระหนักถึงการทำงานในองค์กร การทำงานร่วมกับผู้อื่น อธิบายพร้อมเล่าประสบการณ์จริง สนุก
  • เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ทำไมต้องเพิ่มผลผลิต แนวทางการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร อธิบายแนวทาง พร้อมเล่าประสบการณ์ในการทำ พร้อมทั้งสอดแทรกการนำกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้เพื่อให้การเพิ่มผลผลิตสำเร็จผล
  • แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
  • ปัญหาที่พบมากในกระบวนการผลิต อธิบายปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นข้อ ๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
  • การสร้างทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมตัวอย่างประกอบสนุกสนาน
  • ส่วนประกอบการปฏิบัติงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงาน อธิบายเห็นภาพชัดเจนในส่วนของแนวทางการทำงานให้มีคุณภาพใน 8 ชั่วโมง สามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับทุกตำแหน่งงาน

เหมาะสำหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ (ล่าง) / หัวหน้างาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ & กำลังใจให้อยากทำงาน

ประโยชน์ 
อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย รับประกันความสนุก ตลอดแผ่น

จุดเด่น 
เป็นการสอนแบบเฮฮา สนุกสนาน พร้อมทั้งสอดแทรกสาระ ไม่น่าเบื่อ

ราคา
VCD (1 แผ่น 1 ชั่วโมง) 2,000 บาท
Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น
จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท