หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแอร์หรือผู้ที่อยากจะเป็นช่างแอร์

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

เนื้อหาวิชา

 • หน่วยวัดของระบบต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
 • การอ่านแบบเครื่องกลและทางไฟฟ้าเบื้องต้น
 • การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือในงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบ วงจรเบื้องต้น และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
 • หลักการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบการควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน ขนาด และความยาว

รูปตัวอย่าง เมื่อสอบผ่านที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รูปตัวอย่าง บัตรประจำตัวช่าง เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่าน

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
4016-17 ธันวาคม28 มกราคม 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
4118-19 ธันวาคม
4220-21 มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 2565 18 มีนาคม 2565
4322-23 มกราคม 2565
4417-18 กุมภาพันธ์ 25658 มีนาคม 2565 15 เมษายน 2565
4519-20 กุมภาพันธ์ 2565
4617-18 มีนาคม 2565 5 เมษายน 256513 พฤษภาคม 2565
4719-20 มีนาคม 2565
Update 4 ธันวาคม 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรม จังหวัด ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
3623-24 ธันวาคม10 มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565
3727-28 มกราคม 25657 กุมภาพันธ์ 25654 มีนาคม 2565
3829-30 มกราคม 2565
3924-25 กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 25658 เมษายน 2565
4026-27 กุมภาพันธ์ 2565
4124-25 มีนาคม 25654 เมษายน 25656 พฤษภาคม 2565
4226-27 มีนาคม 2565
Update 2 ธันวาคม 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรม จังหวัด ชลบุรี (แหลมฉบัง)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
4213-14 มกราคม 256510 กุมภาพันธ์ 256511 มีนาคม 2565
4315-16 มกราคม 2565
4410-11 กุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 256515 เมษายน 2565
4512-13 กุมภาพันธ์ 2565
4610-11 มีนาคม 25658 เมษายน 256513 พฤษภาคม 2565
4712-13 มีนาคม 2565
Update 2 ธันวาคม 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรม จังหวัด ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
4113-14 มกราคม 256510 กุมภาพันธ์ 256511 มีนาคม 2565
4215-16 มกราคม 2565
4310-11 กุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 256515 เมษายน 2565
4412-13 กุมภาพันธ์ 2565
4510-11 มีนาคม 25658 เมษายน 256513 พฤษภาคม 2565
4612-13 มีนาคม 2565
Update 2 ธันวาคม 2564

ภาพงานล่าสุด ช่างเครื่องปรับอากาศ
9 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศ ตอนทดสอบฝีมือ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม