หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
1020วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคมวันอังคารที่ 15 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม
1021วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคมวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคมวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน
1022วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคมวันอังคารที่ 22 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 2 กันยายน
1023วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคมวันอังคารที่ 29 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 9 กันยายน
1024วันจันทร์ที่ 4 กันยายนวันอังคารที่ 5 กันยายนวันเสาร์ที่ 16 กันยายน
1025วันจันทร์ที่ 11 กันยายนวันอังคารที่ 12 กันยายนวันเสาร์ที่ 23 กันยายน
1026วันอาทิตย์ที่17 กันยายนวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม
1027วันจันทร์ที่ 18 กันยายนวันอังคารที่ 19 กันยายนวันเสาร์ที่ 30 กันยายน
1028วันจันทร์ที่ 25 กันยายนวันอังคารที่ 26 กันยายนวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
1029วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคมวันอังคารที่ 3 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
1030วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคมวันอังคารที่ 10 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม
1031วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคมวันอังคารที่ 17 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม
1032วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคมวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคมวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน
1033วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคมวันอังคารที่ 31 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
1034วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายนวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน
1035วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน
1036วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม
1037วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายนวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม
1038วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายนวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม
Update 10 สิงหาคม 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (ตลาดไท)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
337วันอังคารที่ 22 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 9 กันยายน
338วันอังคารที่ 12 กันยายนวันพุธที่ 13 กันยายนวันเสาร์ที่ 16 กันยายน
339วันอังคารที่ 26 กันยายนวันพุธที่ 27 กันยายนวันเสาร์ที่ 30 กันยายน
340วันอังคารที่ 17 ตุลาคมวันพุธที่ 18 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม
341วันอังคารที่ 31 ตุลาคมวันพุธที่ 1 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน
342วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายนวันพุธที่ 15 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน
343วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายนวันพุธที่ 29 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม
344วันอังคารที่ 12 ธันวาคมวันพุธที่ 13 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม
345วันอังคารที่ 26 ธันวาคมวันพุธที่ 27 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567
Update 10 สิงหาคม 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
187วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคมวันอังคารที่ 15 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม
188วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคมวันอังคารที่ 22 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 2 กันยายน
189วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 9 กันยายน
190วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคมวันอังคารที่ 29 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 16 กันยายน
191วันจันทร์ที่ 4 กันยายนวันอังคารที่ 5 กันยายนวันเสาร์ที่ 23 กันยายน
192วันจันทร์ที่ 11 กันยายนวันอังคารที่ 12 กันยายนวันเสาร์ที่ 30 กันยายน
193วันจันทร์ที่ 18 กันยายนวันอังคารที่ 19 กันยายนวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
194วันจันทร์ที่ 25 กันยายนวันอังคารที่ 26 กันยายนวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
195วันเสาร์ที่ 30 กันยายนวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
196วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคมวันอังคารที่ 3 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม
197วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคมวันอังคารที่ 10 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม
Update 10 สิงหาคม 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
382วันพุธที่ 23 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 2 กันยายน
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
383วันพุธที่ 6 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายนวันเสาร์ที่ 9 กันยายน
384วันพุธที่ 20 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายนวันเสาร์ที่ 23 กันยายน
385วันเสาร์ที่ 30 กันยายนวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
386วันพุธที่ 11 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม
387วันพุธที่ 25 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม
388วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
389วันพุธที่ 8 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน
390วันพุธที่ 22 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน
391วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม
Update 10 สิงหาคม 2566

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ
วันที่ 27 มีค.66
ทดสอบฝีมือ 28 มีค.66

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

ถ้าไม่เข้ามาฝึกที่สถาบัน ทางนี้ก็จะขนบูธ ขนวัสดุอุปกรณ์ไปฝึก ให้ที่โรงงาน/ บริษัท คุณก็ได้ภาพ การขนบูธไปตั้ง เพื่อฝึกนอกสถานที่ ตามข้างล่าง นี้