หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
628วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคมวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม
629วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคมวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม
630วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคมวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม
631วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคมวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม
632วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 64วันอังคารที่ 5 มกราคม 64
633วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 64วันอังคารที่ 12 มกราคม 64
634วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 64วันอังคารที่ 12 มกราคม 64
635วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 64วันอังคารที่ 19 มกราคม 64
636วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 64วันอังคารที่ 19 มกราคม 64
637วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 64วันอังคารที่ 26 มกราคม 64
638วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 64วันอังคารที่ 26 มกราคม 64
639วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 64วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 64
640วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 64วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 64
642วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 64วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 64
643วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 64วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 64
Update 30 พฤศจิกายน 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
123วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม
124วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม
125วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม
126วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม
127วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม
128วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 64วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 64
129วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 64วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 64
130วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 64วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 64
131วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 64วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 64
132วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 64วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 64
133วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 64วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 64
134วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 64วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 64
135วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 64วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 64
136วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 64วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 64
137วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 64วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 64
138วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 64วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 64
Update 2 ธันวาคม 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
526 ธันวาคม16 ธันวาคม
5312 ธันวาคม16 ธันวาคม
5423 ธันวาคม6 มกราคม 2564
5526 ธันวาคม6 มกราคม 2564
5613 มกราคม 6420 มกราคม 2564
5716 มกราคม 6420 มกราคม 2564
5827 มกราคม 643 กุมภาพันธ์ 64
5930 มกราคม 643 กุมภาพันธ์ 64
6010 กุมภาพันธ์ 6417 กุมภาพันธ์ 64
6113 กุมภาพันธ์ 6417 กุมภาพันธ์ 64
6224 กุมภาพันธ์ 643 มีนาคม 64
6327 กุมภาพันธ์ 643 มีนาคม 64
6410 มีนาคม 6417 มีนาคม 64
6513 มีนาคม 6417 มีนาคม 64
6624 มีนาคม 647 เมษายน 64
6727 มีนาคม 647 เมษายน 64
6817 เมษายน 6421 เมษายน 64
6928 เมษายน 645 พฤษภาคม 64
701 พฤษภาคม 645 พฤษภาคม 64
Update 2 ธันวาคม 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
21812 ธันวาคม16 ธันวาคม
21923 ธันวาคม6 มกราคม
22026 ธันวาคม6 มกราคม
22113 มกราคม 6420 มกราคม 64
22216 มกราคม 64 20 มกราคม 64
22327 มกราคม 643 กุมภาพันธ์ 64
22430 มกราคม 643 กุมภาพันธ์ 64
22510 กุมภาพันธ์ 6417 กุมภาพันธ์ 64
22613 กุมภาพันธ์ 6417 กุมภาพันธ์ 64
22724 กุมภาพันธ์ 643 มีนาคม 64
22827 กุมภาพันธ์ 643 มีนาคม 64
22910 มีนาคม 6417 มีนาคม 64
23013 มีนาคม 6417 มีนาคม 64
23124 มีนาคม 647 เมษายน 64
23227 มีนาคม 647 เมษายน 64
23317 เมษายน 6421 เมษายน 64
23428 เมษายน 645 พฤษภาคม 64
2351 พฤษภาคม 645 พฤษภาคม 64
Update 2 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศ
งานประชุม อบรมสัมมนา Factory Road Show
จังหวัดสมุทรสาคร

รอบที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

12 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

21 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

9 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ชลบุรี

9 พ.ค. 63