หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 4 ชม.
614วันจันทร์ ที่ 7 กันยายนวันอังคาร ที่ 8 กันยายน
615วันจันทร์ ที่ 14 กันยายนวันอังคาร ที่ 15 กันยายน
616วันจันทร์ ที่ 21 กันยายนวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม
617วันเสาร์ ที่ 26 กันยายนวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม
618วันจันทร์ ที่ 28 กันยายนวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม
619วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม
620วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคมวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม
621วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคมวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม
622วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคมวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน
623วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายนวันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน
624วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายนวันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน
625วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายนวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม
626วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายนวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม
627วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคมวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม
628วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคมวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม
629วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคมวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม
630วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคมวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม
Update 11 กันยายน 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 4 ชม.
111วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม
112วันพุธที่ 9 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
113วันจันทร์ที่ 14 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน
114วันเสาร์ที่ 19 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน
115วันจันทร์ที่ 28 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม
116วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม
117วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม
118วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม
119วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน
120วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน
Update 20 สิงหาคม 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 4 ชม.
3625 กรกฏาคม7 สิงหาคม
3715 สิงหาคม27 สิงหาคม
3819 สิงหาคม27 สิงหาคม
3929 สิงหาคม16 กันยายน
409 กันยายน16 กันยายน
4112 กันยายน16 กันยายน
4223 กันยายน30 กันยายน
4326 กันยายน30 กันยายน
447 ตุลาคม14 ตุลาคม
4510 ตุลาคม14 ตุลาคม
4621 ตุลาคม4 พฤศจิกายน
4731 ตุลาคม4 พฤศจิกายน
4811 พฤศจิกายน18 พฤศจิกายน
4914 พฤศจิกายน18 พฤศจิกายน
5025 พฤศจิกายน2 ธันวาคม
5128 พฤศจิกายน2 ธันวาคม
526 ธันวาคม16 ธันวาคม
5312 ธันวาคม16 ธันวาคม
5423 ธันวาคม6 มกราคม 2564
5526 ธันวาคม6 มกราคม 2564
Update 8 สิงหาคม 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 4 ชม.
2035 สิงหาคม26 สิงหาคม
20419 สิงหาคม26 สิงหาคม
20522 สิงหาคม26 สิงหาคม
2069 กันยายน16 กันยายน
20712 กันยายน16 กันยายน
20823 กันยายน30 กันยายน
20926 กันยายน30 กันยายน
2107 ตุลาคม14 ตุลาคม
21110 ตุลาคม14 ตุลาคม
21221 ตุลาคม4 พฤศจิกายน
21331 ตุลาคม4 พฤศจิกายน
21411 พฤศจิกายน18 พฤศจิกายน
21514 พฤศจิกายน18 พฤศจิกายน
21625 พฤศจิกายน2 ธันวาคม
21728 พฤศจิกายน2 ธันวาคม
2186 ธันวาคม16 ธันวาคม
21912 ธันวาคม16 ธันวาคม
22023 ธันวาคม6 มกราคม
22126 ธันวาคม6 มกราคม
Update 8 สิงหาคม 2563

พบกัน !! งานประชุม อบรมสัมมนา Factory Road Show รอบที่ 3 สุดท้าย
สมุทรสาคร วันที่ 2 กันยายน 2563

รอบที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

12 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

21 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

9 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ชลบุรี

9 พ.ค. 63