หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
645วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 64วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 64
646วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 64วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 64
647วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 64วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 64
648วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 64วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64
649วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 64วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64
650วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 64วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64
651วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 64วันอังคารที่ 9 มีนาคม 64
652วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 64วันอังคารที่ 9 มีนาคม 64
653วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 64วันอังคารที่ 16 มีนาคม 64
654วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 64วันอังคารที่ 16 มีนาคม 64
655วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 64วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 64
656วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 64วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 64
657วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 64วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 64
658วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 64วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 64
659วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 64วันอังคารที่ 27 เมษายน 64
660วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 64วันอังคารที่ 27 เมษายน 64
661วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 64วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 64
661วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 64วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 64
Update 12 กุมภาพันธ์ 64
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
139วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 64วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 64
140วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 64
141วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 64
142วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 64
143วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 64
144วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 64
145วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 64
146วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 64
147วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 64
148วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 64วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 64
149วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 64วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 64
150วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 64วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 64
151วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 64
152วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 64
153วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 64
154วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 64
155วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 64
156วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 64
157วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 64วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 64
Update 12 กุมภาพันธ์ 64
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
606 กุมภาพันธ์ 6418 กุมภาพันธ์ 64
6113 กุมภาพันธ์ 6418 กุมภาพันธ์ 64
6224 กุมภาพันธ์ 643 มีนาคม 64
6327 กุมภาพันธ์ 643 มีนาคม 64
6410 มีนาคม 6417 มีนาคม 64
6513 มีนาคม 6417 มีนาคม 64
6624 มีนาคม 647 เมษายน 64
6727 มีนาคม 647 เมษายน 64
6817 เมษายน 6421 เมษายน 64
6928 เมษายน 645 พฤษภาคม 64
701 พฤษภาคม 645 พฤษภาคม 64
Update 13 มกราคม 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
22512 กุมภาพันธ์ 6417 กุมภาพันธ์ 64
22613 กุมภาพันธ์ 6417 กุมภาพันธ์ 64
22724 กุมภาพันธ์ 643 มีนาคม 64
22827 กุมภาพันธ์ 643 มีนาคม 64
22910 มีนาคม 6417 มีนาคม 64
23013 มีนาคม 6417 มีนาคม 64
23124 มีนาคม 647 เมษายน 64
23227 มีนาคม 647 เมษายน 64
23317 เมษายน 6421 เมษายน 64
23428 เมษายน 645 พฤษภาคม 64
2351 พฤษภาคม 645 พฤษภาคม 64
Update 1 มกราคม 2564

ภาพบรรยากาศ
งานประชุม อบรมสัมมนา Factory Road Show
จังหวัดสมุทรสาคร

รอบที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

12 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

21 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

9 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ชลบุรี

9 พ.ค. 63