หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์)

หลักการและเหตุผล

               ปัจจุบันแอร์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในเมืองมาก เนื่องจากมีมละพิษในชั้นบรรยากาศ ทำให้ผู้คนติดตั้งแอร์ขนาดเล็ก 12000 – 18000 BTU อย่างเช่น  บ้านเรือน  บริษัทขนาดเล็ก และ โรงแรม เป็นต้น

                ปัจจุบันยังขาดแคลน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หรือ ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จึงได้เกิดอาชีพใหม่มาแรง ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพหรือสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ แต่ช่างต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถ หรือ มีใบผ่านการอบรม ของหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้มาตรฐาน จึงจะสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

ทำไมต้องล้างแอร์

     ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศเช่น ฝุ่นละออง ควันพิษเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพฯของเรา แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้น มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมนุษย์เรา การใช้เครื่องปรับอากาศเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำลายสุขภาพ เพียงแค่แอร์สกปรก หรือแอร์ตันจากการสะสมของฝุ่น มันดูเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแอร์เสียนั่นเอง นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องล้างแอร์โดยทั่วไปการล้างแอร์อย่างเต็มระบบปีละ 1-2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย หรือ 3-4 ครั้งต่อปี นั่นย่อมส่งผลดีต่อการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศให้มีอายุการทำงานยาวนานขึ้น และทำให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี และยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างเช่น

1. ป้องกันโรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
2. ประหยัดค่าไฟฟ้า
3. ยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 4. ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศและการสะสมฝุ่นละออง
5. เครื่องปรับอากาศทำความเย็นได้เร็วขึ้น 6. ลดปริมาณกลิ่นอับชื้น
7. ประหยัดรายจ่ายจากการซ่อมแซม 8. คุ้มค่าเงิน
9. ช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้พลังงาน

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการอบรม
1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.นำไปประกอบอาชีพหรืออาชีพเสริม
2.เสริมสร้างทักษะการทำงานอย่างถูกต้อง
3.เพื่อเป็นความรู้เสริมสามารถทำเองที่บ้านได้
4.สร้างความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง

*ลงทะเบียนวันนี้ เพียง 1,850 !! บาทเท่านั้น

สามารถ ลงทะเบียน เพื่อจองคิว (รับจำนวนจำกัด)

สำหรับช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร ช่างซ่อมบำรุงและบุคคลทั่วไป อบรม 1 วัน

ภาคเช้า
08.30 – 09:00 น.– ลงทะเบียน
09:00 – 10:00 น.– ความปลอดภัยในการทำงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
– ความรู้พื้นฐานของระบบทำความเย็น
– ชนิดของเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภท
10:30 – 10:45 น.– พักเบรค
10:45 – 12:00 น.– วงจรไฟฟ้าและหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
12:00 – 13:00 น.– พักกลางวัน
ภาคบ่าย
13:00 – 14:00 น.– ฝึกการตรวจเช็คและการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
14:00 – 15:00 น.– ฝึกงานเชื่อมท่อทองแดงสำหรับงานซ่อม
15:00 – 16:00 น.– ฝึกการถอดประกอบและการล้างเครื่องปรับอากาศ
16:30 น.– เสร็จสิ้นการอบรม

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรม
74 กันยายน
82 ตุลาคม
96 พฤศจิกายน
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 2 ชม.
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

104 ธันวาคม
Update 21 สิงหาคม 2563
ศูนย์ทดสอบ จังหวัด ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรม
711 กันยายน
89 ตุลาคม
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 2 ชม.
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

913 พฤศจิกายน
1011 ธันวาคม
Update 21 สิงหาคม 2563
ศูนย์ทดสอบ จังหวัด ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรม
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 2 ชม.
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

825 กันยายน
922 ตุลาคม
1027 พฤศจิกายน
1125 ธันวาคม
Update 21 สิงหาคม 2563
ศูนย์ทดสอบ จังหวัด ชลบุรี (แหลมฉบัง)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563
รอบที่ วันฝึกอบรม
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 2 ชม.
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

818 กันยายน
916 ตุลาคม
1020 พฤศจิกายน
1118 ธันวาคม
Update 09 มิถุนายน 2563