(v007) “KYT” (Kiken Yoshi Training) การหยั่งรู้อันตรายโดย KYT

ผู้สอน
อาจารย์วิชัย ณ เอดีโฟร์

 

เนื้อหา

  • อันตรายที่แฝงอยู่ในโรงงานมีอะไรบ้าง และท่านมีวิธีหยั่งรู้ถึงอันตรายเหล่านั่นได้อย่างไร? นี่คือหัวใจของการบรรยายครั้งนี้
  • เรียนรู้ขั้นเริ่มต้นกับ 4 M ได้แก่ Man, Machine, material, Method ที่อยู่ในกระบวนการผลิต การรักษา 4 M ให้ปลอดภัย ต้องคำนึงถึง Safety อะไรบ้าง ?
  • 4 จุดอันตรายของเครื่องจักรที่องค์กรท่านต้องตระหนัก สั้น ๆ ง่าย ๆ เอาไว้เตือนใจพนักงานท่านก่อนที่จะเสียใจและเสียเงิน 
  • การบริหารจัดการ 4 M ไม่ดี จะทำให้เกิดความสูญเสียอะไรบ้าง โรงงานทั้งหลายต้องระวังอย่างไร ?
  • ความปลอดภัยในการทำงานมีผลกระทบต่อโรงงานทุกด้าน อาทิ คุณภาพของสินค้า การส่งสินค้า ขวัญกำลังใจของพนักงาน ต้นทุนกิจการ มีผลกระทบอย่างไร รุนแรงแค่ไหน ติดตามชมได้จาก VCD
  • การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในกิจการนั้น ๆ เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทุกกิจการ ดังนั้นจะทำให้พนักงานของท่านร่วมมือ และตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร
  • สัญลักษณ์บอกอันตรายจากสารเคมีในโรงงาน มีสัญลักษณ์อะไรบ้าง เรื่องน่ารู้ที่ VCD มีสอน และพนักงานระดับปฏิบัติการของท่านควรรู้
  • ขั้นตอนในการปฏิบัติ KYT 4 ขั้น มีอะไรบ้าง เป็นวิธีป้องกันอันตรายในการทำงาน แบบไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ถูกใจทั้งผู้บริหาร และพนักงาน VCD ชุดนี้จะช่วยให้ท่านไม่เพียงตระหนักถึงอันตราย แต่ยังสามารถปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องด้วย
  • การทำ KYT ทุกที่ ทุกวัน ทำอย่างไร ? ตอกย้ำให้พนักงานมีความตระหนัก เรียนรู้กิจกรรม KYT ที่สนุกสนาน และได้ความรู้จาก VCD ชุดนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า KYT ทำไม่ยาก ถ้าพนักงานมีความเข้าใจ ช่วยลดอุบัติภัย ทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น

 

ราคา

VCD 1 ชุด 3 แผ่น 3 ชั่วโมง ราคา 2,400 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,400 บาท ลด 50% เหลือ 1,200 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

เหมาะสำหรับ
หัวหน้างาน และพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานของท่านตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในโรงงานของท่าน แต่คนส่วนมากกลับไม่ให้ความสนใจ เนื่องจากอันตรายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นไว้ ไม่สามารถเห็นได้โดยง่าย ทำให้หลายคนมองข้ามไป

 

ประโยชน์
พนักงานของท่านจะได้รับความรู้ และได้ตระหนักถึงความปลอดภัย พร้อมความสนุกสนาน จากการบรรยายของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนรู้ KYT ที่ญี่ปุ่น ใช้ภาษาง่าย มีตัวอย่างการทำ KYT ที่ญี่ปุ่นจากบริษัทที่อาจารย์ไปบรรยายประกอบ พนักงานทุกระดับเข้าใจ ใช้อบรมพนักงานของท่านเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงท่านมีคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น VCD ง่าย และสะดวก ไม่เสียเวลาทำงาน ไม่ต้องจ้างอาจารย์มาบรรยาย ไม่ต้องเสียงบประมาณบานปลาย