(v008) กลยุทธ์ & ทักษะของผู้นำ & หัวหน้างาน (ทักษะของหัวหน้างาน + ศิลปะการสั่งงาน)

ผู้สอน
อาจารย์ สุขุม ณ เอดีโฟร์ 

 

ราคา
VCD  2 แผ่น 3 ชม. 2,000 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!