หลักสูตร เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว

หลักสูตรเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว

เพื่อสอบขึ้้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็น

บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบ สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

( ก๊าซหุงต้ม LPG )

จัดทำแบบแปลนระบบก๊าซ ที่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ๒๕๕๔ พร้อมยื่นขอใบอนุญาตให้จนเสร็จ

ตารางกำหนดการอบรม
จังหวัด วัน – เวลา สถานที่อบรมภาคทฤษฏี ระยะเวลา การอบรม จำนวนข้อสอบ
ชลบุรี 29-30 มิ.ย.2555 รร.ชลอืนเตอร์ 12 ชั่วโมง ( 2 วัน ) 30 ข้อ
เชียงใหม่ 13-14 ก.ค.2555 รร.ดืเอ็มเพรส
สมุทรสาคร – ราชบุรี – นครปฐม 18-19 ธ.ค. 2555 รร.เซ็นทรัลเพลส มหาชัย
กรุงเทพฯ 20-21 ธันวาคม 2555 โรงแรมเอวาน่า ไบเทค
ปทุมธานี 24-25 มกราคม 2556 โรงแรมแมนฮัตตัน นวนคร

ค่าฝึกอบรม : 2 วัน 1. กรุงเทพฯและ ปริมณฑล 4,900 บาท/ท่าน    /     2. เชียงใหม่, ภูเก๊ต 3,900 บาท/ ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวมแวท 7% )

วิธีการชำระเงิน : โอนเงินรวมแวทแล้ว เข้าบัญชึ บจก.เอดีโฟร์อินโนเวชั่น เข้าบัญชีธนาคารต่อไปนี้

1) ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 604-2-27845-7
2) ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 117-279135-5

จากนั้น สแกนสลิปการโอนเงินส่ง มาที่ฝ่ายทะเบียน E-Mail: trainingregister@gmail.com

คุณชอบอย่างไหน?
 ได้ไปดูงานนอกสถานที่  ไปโรงก๊าซ ไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เห็นภาพจริง ภาพ 1 ภาพ แทนคำได้ล้านคำ  ชอบอยู่กับที่ เรียนในห้อง 12 ชม. ดูรูปจากสไลด์ ใช้จินตนาการ
 ครบวงจร Total Solutions (ยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูง) ได้เรียนรู้เรื่องการปรับปรุงจุดติดตั้ง/เก็บก๊าซฯ ตามข้อกฎหมาย ใหม่ ปี 54 พร้อมทำแบบแปลน แนะนำ ช่วยให้ไปขอ ใบอนุญาตครอบครองก๊าซฯ ได้เสร็จสิ้น กฎหมายให้ขอ ใบอนุญาตนี้ และ มีผู้ดูแล ไม่ใช่ มาสอบขึ้นทะเบียนผู้ดูแลได้ อย่างเดียวแล้วจบ ไม่ต้องขอใบอนุญาตครอบครองก๊าซฯ  ยิงปืนนัดเดียวได้นกทีละตัว ไปอบรมจะเอาแค่ใบเซอร์ ไม่ต้องมาแนะนำ หาคนทำแบบแปลน ปรับแก้งานติดตั้งก๊าซ ไปขอใบอนุญาตครอบครองก๊าซอะไร ยังไม่ได้คิด ติด CAR ตอน Audit ISO, OHSAS หรือโดนใบเตือนแล้วค่อยว่ากันอีกที
 อาจารย์สอนขั้นเทพ “สายตรงเรื่อง ก๊าซหุงต้ม มือหนึ่งในวงการ Search Google ดู Search Google ได้” Profile ได้ variety ครบด้าน
ผอ.นิวาต พันธุนุรัตน์ อดีตท่านผอ.สำนักความปลอดภัย
ธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน

ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ 
3.อาจารย์ธีระศักดิ์ พิชัยสวัสดิ์(ปตท.)
 ใครสอนก็ได้ เพราะส่ง พนง.ไป ข้าพเจ้าไม่ได้ไป เรียนกับอาจารย์ที่ low profile ชื่อไม่มี ใน Google ก็ไม่เห็นเป็นไร นร.เก่ง ซะอย่าง ครูไม่ต้องเก่งก็ได้
 ได้ 2 ใบอนุญาต** ใช้สมัครงาน เอ้ย ใช้งานได้กว้างกว่า อยากจะไปเรียนรู้ที่งานนี้เหมือนกันว่า ได้ 2 ใบอนุญาต ได้เปรียบกว่าได้ใบเดียว ยังไง  ได้ใบอนุญาตใบเดียว* พอแล้ว..ไม่รู้และไม่อยากรู้ว่าจะเอาไป 2 ใบ ทำไม
 “เชื่อว่า บ้าน ไม่เห็น อย่าซื้อ” ได้เห็นผลงานก่อนซื้อ ดูเทปบันทึกการสอนด้านล่างซะก่อน  เชือว่า “ตาดีได้ ตาร้ายเสีย” ไม่ต้องรู้ว่าจะเจออะไรก่อน ไว้ไปลุ้นหน้างาน
 ได้เครื่องมือช่วยถ่ายทอด – ดีวีดี บันทึกการอบรม 9 ตอน ด้านล่าง เอาไปสอนเพื่อนพ้อง ลูกน้อง ได้อีกทั้ง องค์กร ความปลอดภัยจะเกิดได้เมื่อทุกฝ่าย รู้-เข้าใจ-ให้ความร่วมมือ  เรียนแล้วกลับมาสอนเองได้ ไม่ต้องใช้ดีวีดี ช่วย และหรือ มีตังค์ส่งมาเรียนได้ทุกคน
 โปรโมชั่นเสริมสมองเร้าใจ ตอบคำถามได้เอาไป 1,000 บาท ได้ไม่ง่ายแต่ได้ไปหลายร้อยรายแล้ว  ไม่สนโปรโมชั่น ชอบความจำเจ

*ใบอนุญาตครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายประเภทก๊าซฯ ตามกฎหมายใหม่มีผลบังคับ
พ.ศ.๒๕๕๕ (ดูกฎหมายด้านล่าง) – เก็บก๊าซหุงต้มเกิน 500กก.ไม่ขออนุญาต
มีโทษทั้งจำและปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

** ใบอนุญาตเป็น บุคลากรเฉพาะดูแลสถานที่ใช้ก๊าซ และ บรรจุก๊าซ

กรุณา เลือกข้อที่ชอบ ทุกหัวข้อ ติ๊ก ถูก ด้านซ้ายหรือขวาก่อนแล้วระบบจะสั่งการให้ คลิ๊ก ขอใบเสนอราคา ได้

ประโยชน์
ที่ได้รับจาการศึกษากฎหมายการเก็บและใช้ก๊าซหุงต้ม LPG

ประโยชน์การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว1

 

            กำหนดการฝึกอบรมก๊าซ

หลักสูตรการฝึกอบรม เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกรมธุรกิจพลังงาน
เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซฯ
ตาม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
และ ใบอนุญาตฯเป็นผู้บรรจุก๊าซฯตามกฎหมาย

สถานที่ วันอบรม เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร
ห้องสัมมนา วันแรก 08.00 – 09.00 ลงทะเบียน
ภาคทฤษฎี 09.00 – 10.15 ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
10.15 – 10.30 Coffee Break
10.30 – 11.30 อุปกรณ์และการใช้งานของถังก๊าชฯ ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
11.30 – 12:00 อุปกรณ์และการใช้งานของถังเก็บและจ่ายก๊าซฯ อ.ธีระศักดิ์ พิชัยสวัสดิ์ (ปตท.)
  12.00 – 13.00 Launch
  13:00 – 14.30 กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซปโตรเลียมเหลว จนท.กธพ.
  14.30 – 15.30 – ข้อปฏิบัติของพนักงานบรรจุก๊าซ
– ข้อปฏิบัติของบุคคลากรเฉพาะที่ดูแลสถานที่ใช้กาซฯ
อ.ธีระศักดิ์ พิชัยสวัสดิ์
  15.30 – 15.45 Coffee Break
15.45 – 17.15 การป้องกันและระงับอัคคีภัย อ.ธีระศักดิ์ พิชัยสวัสดิ์
17:15
เป็นต้นไป
ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการยื่นขอครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 (แก๊สหุงต้ม)
   
โรงแก๊สฯ วันที่สอง 08.00 ลงทะเบียน
ภาคปฎิบัติ 08.30 – 10.30 – ฝึกปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติในการบรรจุก๊าซ
– วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม
– วิธีปฏิบัติในการรับและจ่ายก๊าซฯ
– ประเมินผลจากการให้ปฏิบัติ
อ.ธีระศักดิ์ พิชัยสวัสดิ์ และ ทีม ปตท.
  10.30 – 10.45 Coffee Break
  10.45 – 12:00 วิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อ.ธีระศักดิ์ พิชัยสวัสดิ์ และ ทีม ปตท.
  12.00 – 13.00 Launch
13.00 – 14.45 – วิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)
– ประเมินผลจากการให้ปฏิบัติ
  14.45 – 15.00 Coffee Break
  15.00 – 16.00 สรุป สาระสำคัญ ติวข้อสอบ ผอ.นิวาต พันธุนุรัตน์
  16.00 – 17.00 ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน จนท.กธพ.

วิทยากรทั้ง 3 ท่านเป็นวิทยากรขึ้นทะเบียน กับ กรมธุรกิจพลังงาน ดูใบอนุญาต ได้ที่…
https://www.isohotnews.com/gas/certifi.htm

ทุกวิชา สอนโดย องค์กรและคณาจารย์ซึ่งขึ้นทะเบียน กับ กรมธุรกิจพลังงาน
ไปหน้ากฎหมายก๊าซคลิ๊ก เพื่อชม ใบอนุญาต 4 ไฟล์)

สอบถาม วัน-เวลา จัดฝึกอบรม & สอบ ได้ที่
ฝ่ายปชส. โทร. 02-748-6500, 085-661-2910, 085-661-8857